Prohlášení o záruce

Práva spotřebitele, která jdou nad rámec tohoto, zůstávají nedotčena.

10 let záruka na zahradní dětské hřiště a houpačky

Udělujeme záruku na trvanlivost na všechny dřevěné prvky u všech zahradních dětských hřišť a u všech houpaček. Tato záruka platí pouze v případě, že zboží bylo řádně smontováno podle našeho návodu k montáži a po celou dobu používání byly používány kotvy oficiálně autorizované firmou Wickey (SolidRoot Úhlové kotvy, SimpleRoot Zemní kotvy, QuickRoot Zemní kotvy, MasterRoot Zemní kotvy 70x70, Kotva ke skluzavce GlideRoot). Kotvy musí být také řádně namontovány podle našeho návodu k montáži. Kromě toho platí, že kotvy musí být objednány nejpozději 4 týdny po převzetí zakoupeného zboží.

Tato záruka zahrnuje povinnost firmy Wickey nahradit části ze dřeva, které prohnijí na zakoupeném zboží v důsledku povětrnostních vlivů. Záruka se nevztahuje na dodatečně zakoupené příslušenství, které není součástí dodávky zahradního dětského hřiště a houpačky. Doba trvání záruky (záruční lhůta) na všechny dřevěné části je 10 let. Záruka začíná převzetím zboží. Záruka trvá 10 let. Záruka končí po uplynutí 10 let. Záruka se nevztahuje na pískoviště. Záruka zaniká, pokud je zboží od vás prodáno. V tomto případě záruka končí uzavřením prodejní transakce.

Pokud výrobce uzná vady, náklady vzniklé v důsledku akce svolání a zpětné přepravy nejsou předmětem této záruky.

Není součástí záruky:

 • Poškození způsobené nesprávným zacházením,
 • Poškození způsobené chybnou montáží dřevěných částí,
 • Poškození způsobené nesprávným skladováním,
 • Poškození způsobené přirozeným opotřebením, opotřebení, přetížením,
 • Poškození způsobené použitím doplňků/rozsahů/sestavných dílů a čistících prostředků, které výrobce neschválil,
 • Poškození způsobené vnějšími vlivy nebo událostmi jako jsou škody způsobené bouří, záplavami nebo škody způsobené vodou z vodovodu,
 • Poškození, které nevzniklo na prodávaném předmětu, takzvané následné škody,
 • Drobné chyby, které významně neovlivňují hodnotu ani použitelnost věci,
 • Zranění osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. Fotografie vad dřevěných částí na hrací věži nebo na houpačce,
2. Fotografie ukotvení,
3. Kopii faktury (faktura byla/byla přiložena k zaslanému zboží) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Z faktury nebo potvrzení objednávky musí být zřejmé, jaké produkty jsi od nás zakoupil/a a že jsi u nás zakoupil/a také příslušné kotvy.

5 let záruka

Pokud si zakoupíš dodatečnou 5letou záruku, poskytujeme záruku trvanlivosti na všechny dřevěné prvky pro všechny výrobky určené pro soukromé použití. Tato záruka platí pouze v případě, že byl zakoupený předmět řádně smontován v souladu s našimi montážními pokyny. Dále záruka platí pouze v případě, že mezi převzetím hřiště a objednáním doplňkové záruky neuplyne více než 4 týdny.

Tato záruka zahrnuje povinnost firmy Wickey nahradit části ze dřeva, které prohnijí na zakoupeném zboží v důsledku povětrnostních vlivů. Doba trvání záruky (záruční lhůta) na všechny dřevěné části je 5 let. Záruka začíná s přijetím potvrzení objednávky. Záruka trvá 5 let. Záruka končí po uplynutí 5 let. Při opakovaném zakoupení záruky se záruční lhůta příslušně prodlužuje. Tento záruční produkt platí po zakoupení vedle 10leté záruky na všechny dřevěné prvky pro zahradní dětská hřiště a houpačky, pokud jsou splněny podmínky platnosti obou záruk. Záruka se nevztahuje na dodatečně zakoupené příslušenství, které není součástí dodávky produktu. Záruka není převoditelná. Záruka zaniká, pokud je zboží od vás prodáno. V tomto případě záruka končí uzavřením prodejní transakce.

Pokud výrobce uzná vady, náklady vzniklé v důsledku akce svolání a zpětné přepravy nejsou předmětem této záruky.

Není součástí záruky:

 • Poškození způsobené nesprávným zacházením,
 • Poškození způsobené chybnou montáží dřevěných částí,
 • Poškození způsobené nesprávným skladováním,
 • Poškození způsobené přirozeným opotřebením, opotřebení, přetížením,
 • Poškození způsobené použitím doplňků/rozsahů/sestavných dílů a čistících prostředků, které výrobce neschválil,
 • Poškození způsobené vnějšími vlivy nebo událostmi jako jsou škody způsobené bouří, záplavami nebo škody způsobené vodou z vodovodu,
 • Poškození, které nevzniklo na prodávaném předmětu, takzvané následné škody,
 • Drobné chyby, které významně neovlivňují hodnotu ani použitelnost věci,
 • Zranění osob.

Pro uplatnění záruky potřebuješ:
1. Fotografie vad na dřevu zakoupeného zboží
2. Kopii faktury (faktura byla/byla přiložena k zaslanému zboží) nebo potvrzení objednávky (bylo ti zasláno e-mailem). Z kopie faktury nebo potvrzení objednávky musí být zřejmé, jaký produkt jsi od nás zakoupil/a a že jsi zakoupil/a doplňkovou záruku na 5 let.
3. SPokud jsi záruku zakoupil/a samostatně, je nezbytně nutné nám zaslat také kopii faktury o koupi doplňkové záruky.

Teritoriální platnost ochrany záruky se vztahuje na území Spolkové republiky Německo.

Název a adresa poskytovatele záruky:
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Německo
E-Mail: [email protected]

V případě uplatnění záruky dostaneš vadné dřevěné díly zakoupeného zboží nahrazeny zdarma novým dodáním.
Můžeš požadovat, aby ti bylo předloženo toto prohlášení o záruce v textové formě.