Prohlášení o záruce

Poskytovatel záruky,dále jen: FATMOOSE, poskytuje zákazníkům na všechny dřevěné díly zakoupeného výrobku desetiletou záruku, omezenou na oblast dodání a přepravy, která je stanovena v příslušné nabídce. Záruka zahrnuje odpovědnost společnosti FATMOOSE za hnití dřevěných dílů zakoupeného výrobku z důvodu povětrnostních vlivů, které nastanou po přechodu nebezpečí v době trvání záruky. Na záruku nevzniká nárok v případě, že zákazník nebo třetí strana způsobí závadu na dřevěných dílech zakoupeného výrobku chybnou montáží dřevěných dílů, nebo pokud jsou závady způsobeny poškozením dřevěných částí v důsledku nesprávného použití či skladování ze strany samotného zákazníka nebo třetích stran, vandalismem ze strany zákazníka nebo třetích stran, typickými vlastnostmi dřeva nebo škodami způsobenými vichřicí. Záruční doba začíná okamžikem přijetí zboží. Zákonná práva spotřebitele (práva z odpovědnosti za vady a právo na odstoupení od smlouvy) nejsou zárukou omezena.

Záruku zákazník uplatní na následující adrese:
Fatmoose.cz se vyrábí ve spolupráci s Wickey
WICKEY GmbH & Co. KG 
Franz-Savels-Straße 69 
52538 Gangelt 
[email protected] 
Německo
Fax: +49 (0)3222 1098 031 

Kupující musí pro uplatnění záruky zaslat společnosti FATMOOSE dopisem nebo e-mailem fotografie závad dřevěných částí zakoupeného výrobku a kopii příslušné faktury nebo položky zboží z nabídky eBay, aby společnosti FATMOOSE usnadnil přiřazení a vyřízení záležitosti. V případě uznané reklamace zákazník obdrží bezplatnou náhradu za vadné dřevěné části zakoupeného výrobku.

Pokud se nejedná o případ odpovědnosti za vady, ani o případ záruky, vyhrazuje si společnost FATMOOSE právo na náhradu nákladů ze strany zákazníka na výdaje vzniklé v souvislosti s vyřizováním záruky.
Konec prohlášení o záruce.